Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys
Chirurgi Plastici Fenniae ry

Esteettinen kirurgia

Esteettiseen plastiikkakirurgiaan kuuluvat toimenpiteet, joissa muokataan ulkonäköön tai ikääntymiseen liittyviä seikkoja. Esteettisen kirurgian tyypillisiä alueita ovat kasvojen ja silmäluomien kirurgia ja pistoshoidot, rintarauhaset sekä vartalon muokkaus.

Toimenpiteen aihe voi olla kokonaan esteettinen, kuten kasvojen kohotus ikääntymisen myötä syntyneiden uurteiden vuoksi. Toisaalta toimenpiteen aiheena voi olla lievä toiminnallinen haitta, jota ei kuitenkaan katsota sairauden hoidoksi. Esimerkiksi yläluomen pienen ylimääräisen ihopoimun poisto on esteettinen toimenpide, mutta näkökenttää varjostamaan laskeutuvan ihopoimun poisto on sairauden hoitoa.

Esteettistä kirurgiaa tehdään ainoastaan yksityisesti eivätkä toimenpiteet luonnollisesti kuulu Kela-korvausten piiriin.

Esteettistä kirurgiaa leimaavat julkisuudenhenkilöt, joiden ulkonäkö on muuttunut ”leikatuksi” ja keinotekoiseksi. Kuitenkin valtaosa esteettisen kirurgian potilaista on tavallisia suomalaisia, jotka haluavat maltillista korjausta ja luonnollisen näköistä lopputulosta. Esteettisessä kirurgiassa harkinta ja huolellinen suunnittelu ovat yhtä tärkeitä kuin leikkauksen tekninen osaaminen.

Koska esteettistä kirurgiaa ei tehdä julkisen terveydenhuollon sairaaloissa, korostuu ammattitaidon hankinnassa ja ylläpidossa kansainväliset koulutukset.