Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys
Chirurgi Plastici Fenniae ry

Rekonstruktiivinen eli korjaava plastiikkakirurgia

Rekonstruktiivista kirurgiaa tarvitaan mm. erilaisten syöpäkasvainten poiston ja tapaturmien aiheuttamien kudospuutosten korjaamisessa, synnynnäisten kehityshäiriöiden korjaamisessa tai vaikeiden pehmytkudosinfektioiden hoidossa. Leikkauksilla pyritään korjaamaan toiminnallisia haittoja, mutta myös korjaamaan esteettisen haitta (esim. arpien korjausleikkaukset).

Tyyppillisiä korjaavaa plastiikkakirurgiaa edustavia toimenpiteitä ovat palovammaleikkaukset, eri kudosten kasvainten poistoleikkaukset ja niiden jälkeiset korjausleikkaukset, rinnan uudelleenrakentaminen rintasyövän jälkeen, rintojen pienennysleikkaus, keloidien tai muiden arpien korjausleikkaukset, huuli- ja suulakihalkioiden korjaukset, silmäluomien virheasentojen korjaukset sekä kasvohermohalvauksen korjaukset ja sukupuolen korjausleikkaukset. Näiden lisäksi on vielä monia muita toimenpiteitä, joita suomalaiset plastiikkakirurgit suorittavat potilaidensa hoitamiseksi.

Korjaavassa kirurgiassa käytetään erilaisia kudossiirteitä, kuten ihonsiirteet, paikalliset kielekkeet tai mikrovaskulaariset kudossiirteet. Korjattava kudos pyritään palauttamaan laadullisesti mahdollisimman entiselleen, ja tarpeen mukaan kudossiirteissä voidaan käyttää ihoa, rasva- tai lihaskudosta, luuta, jännettä tai hermoa. Vaikeimmat korjausleikkaukset kestävät useita tunteja ja vaativat jatkohoitoa sairaalassa useiden päivien ajan.