Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys
Chirurgi Plastici Fenniae ry

Koulutus

Plastiikkakirurgia on laajeneva kirurgian erikoisala, johon voi saada koulutusta kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa. Erikoisalana plastiikkakirurgia on kovin suosittu verrattaessa koulutukseen ilmoittautuneiden määrää olemassa oleviin erikoistumisvirkoihin.

Suomessa on yksi plastiikkakirurgian professuuri, joka on Helsingin yliopistossa ja sitä hoitaa tällä hetkelle professori Erkki Tukiainen (erkki.tukiainen@hus.fi).

Koulutus käsittää:

  • runkokoulutusosion(3v ), joka on kaikille erikoisaloille yhteinen ja suoritetaan pääosin keskussairaaloissa. Runkokoulutusvaiheeseen liittyy terveyskeskuspalvelu.
  • varsinaisen plastiikkakirurgian eriytyvän palvelun (3v), joka tapahtuu plastiikkakirurgian yksikössä jossain Suomen viidestä yliopistosairaalassa.

Koulutuksen päättää erikoislääkärikuulustelu, jossa on sekä kirjallinen että suullinen osio. Lisätietoja voi saada kunkin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta kohdasta ”erikoislääkärikoulutus”.

Koulutuksesta ja erikoistuvan lääkärin paikoista voi tiedustella kunkin yksikön ylilääkäriltä:

Helsinki
Professori Erkki Tukiainen (erkki.tukiainen@hus.fi)
HUS, Töölön sairaala

Tampere
Dosentti Minna Kääriäinen (minna.kaariainen@pshp.fi)
TaYS

Turku
Dosentti Erkki Suominen (erkki.suominen@tyks.fi)
TYKS

Kuopio
Dosentti Paula Mustonen (paula.mustonen@kuh.fi)
KYS

Oulu
Dosentti Outi Kaarela (outi.kaarela@ppshp.fi, outi.kaarela@oulu.fi)
OYS